Poznej moderní Izrael
Czech English

Přidejte si nás na facebook!

Soutěžní disciplíny

Cílem soutěže je seznámit studenty se současným Izraelem jako zemí zajímavou pro cestování, obchod, vzdělávání i kulturní obohacení. Vedle toho by měli soutěžící získat dovednosti užitečné pro další studium i pro život (komunikační dovednosti, vyhledávání informací, profesionální prezentace své práce).

Soutěžící s nejlepšími projekty budou oceněni poznávacím zájezdem do Izraele a dalšími hodnotnými cenami, jako je Apple iPad a další...

Kdo se může zúčastnit soutěže?

Soutěže se mohou zúčastnit žáci a studenti českých škol ve věku 15–22 let. Pro účast v soutěži v každé disciplíně je potřeba vyplnit přihlášku do soutěže, kterou naleznete na těchto webových stránkách nebo získáte v rámci přednášky na vybrané škole.

Jaké jsou soutěžní disciplíny?

Soutěžním úkolem je v průběhu roku zpracovat projekt či vytvořit dílo v následujících disciplínách: výtvarné a literární. Soutěžící mohou zpracovat projekt ve více než jedné disciplíně, vyhrát mohou však pouze v jedné z nich. Úkolem je vytvořit literární nebo výtvarné dílo, které souvisí se současným moderním Izraelem. Projekty zabývající se 2. světovou válkou a historií  nejsou žádoucí. Projekt CEMACH by měl primárně přinášet informace a zajímavosti o dnešním izraelském vzdělávání, vědě, turismu, ekonomice, přírodě a kultuře.

Jaký je formát soutěžních disciplín?

Cílem soutěže není omezovat vaši kreativitu; pokud se rozhodnete pojmout svou zprávu o Izraeli pomocí sci-fi povídky, 3D modelem zajímavé budovy nebo pomocí obrazu současného Izraele, je to zcela na vás. Nicméně pro jednotlivé disciplíny jsme vytvořili následující návody, které slouží jako nutné minimum pro to, aby byl váš projekt zařazen do soutěže:


Přihlásit se můžete ZDE

Odevzdat hotový projekt ZDE

Soutěžící si mohou vybrat z následujících disciplín