הכר את ישראל המודרנית
Czech Hungarian Slovak English Israeli Polish German

Facebook us!

אודות הפרויקט

תחרות צמח היא תחרות יצירתית בהכרת מדינת ישראל המודרנית. התחרות מיועדת לתלמידי בתי ספר תיכוניים (ולתלמידים ממספר בתי ספר יסודיים נבחרים) ברפובליקה הצ'כית ובסלובקיה. זוהי התחרות היחידה ברפובליקה הצ'כית העוסקת בהכרת ישראל המודרנית.

מטרת התחרות העיקרית היא להציג את מדינת ישראל בפני התלמידים כיעד תיירותי, מסחרי וחינוכי וכיעד להעשרה תרבותית. בנוסף, המשתתפים ירכשו יכולות שימושיות להמשך לימודיהם ולחיים (לדוגמא: עצמאות אישית, כישורי תקשורת וחיפוש מידע).

במהלך שנת הלימודים  יפתחו התלמידים פרויקטים יצירתיים בקטגוריות הבאות.

יצירה ספרותית

יצירה אמנותית

יצירה אמנותית לתלמידי בתי ספר יסודיים (קטגוריה חדשה לתלמידי בתי ספר יסודיים של מערכת החינוך המיוחד)

מצגת מקוונת (אינטרנט)

לרשות המתמודדים בתחרות הוכנה רשימה של נושאים מומלצים ומסגרות צורניות לפרויקטים בכל אחת מקטגוריות התחרות השונות. לרשימה נוספו קישורים למקורות מידע בסיסיים הנוגעים לנושאים השונים. כמו כן, חייבים התלמידים המשתתפים בתחרות להגיש את טופס מבחן הידע המקוון. דרישה זו, יחד עם תנאים נוספים, תכוון את התלמידים לחיפוש מידע פעיל ברפובליקה הצ'כית ובמדינת ישראל.

התייעצות עם היועץ האחראי על הקטגוריה מהווה חלק מעבודות ההכנה של הפרויקט. בקטגוריה מצגת מקוונת (אינטרנט) מהווה פרסום הפרויקטים המתמודדים באמצעות אתר האינטרנט של הפרויקט חלק בלתי נפרד של העבודה.

ההכנה של המשתתפים תתבצע בסתיו  בשיתוף הארגונים המשתתפים בתחרות ויחד עם אתר ההנצחה בלידיצה ומוזאון תרבות הרומה בברנו. מסתיו  ועד אביב  יערכו בבתי הספר שיבחרו פגישות בנושאים שונים עם שגריר ישראל מר יעקב לוי. באביב של שנת יעבדו המתמודדים את הפרויקטים השונים. בחדשים אפריל ומאי  יוערכו הפרויקטים על ידי ועדות השופטים ובחדשים מאי ויוני  יערכו טקסים חגיגיים שבהם יוכרזו הזוכים בכל אחת מהקטגוריות בתחרות. במהלך חופשת הקיץ של שנת 2013 יטוסו הזוכים בפרס הראשי של התחרות לסיור בישראל.

 

Jury of the competition

 

Art Contest Guarantor

Lada Krupková Křesadlová

Discipline: Art

Contact: studio@kresadlovakrupka.com

She studied photography at the Institute of Creative Photography, Silesian University in Opava (Department of Film, Television, Photography and New Media). At the beginning of her work she dealt with staged photos (Mirroring Cycles, Things),later, social-tuned documents (Window, Where They Live, Berlin) and portraits of celebrities and unknown people (Josef Suk, Sir Charles Mackerras, Ivo Kahánek...). Since 1992, she has worked as a lecturer in art workshops at the ST. Dominikus monastery /Roding-Strahlfeld / at Kunstschule Labyrinth / Ludwigsburg / and at the Collection of Oriental Art at the National Gallery in Prague. Since 1997 she has taught at Studio Joe in Roztoky, since 1998 the studio Ceramics and Spatial Design at Episcopal School of Music in Prague 1. In 2005 with George Krupka she started a graphics studio, collaborating with for example record label company Supraphon, a.s.,, the National Gallery in Prague (exhibitions and reproducing the Masters of Chinese Ink Paintings from the collections of the National Gallery in Prague, Waldstein Riding School, Prague 2008, The New Sensitivity of Czech Sculpture from the 60’s to the 80’s in the 20th century, the National Art Museum of China, Beijing 2010, Japanese-ism in the visual arts in the Republic Czech in 2011, Czech-Slovak Pavillion in Venice, Venice 2013).

 

Internet Contest Guarantor

 

Ing. Giuliano Giannetti

Giuliano Giannetti

Discipline: The Internet

Contact: internet@cemach.cz

Company: Web Service Company Ltd.

Giuliano Giannetti is engaged in the design and production of both conventional websites and large portals or customized applications. He stands behind his modern hosting center www.vas-hosting.cz, is an expert in optimizing websites for search engines, that is, SEO. He is known for his project http://seo-servis.cz which provides free basic tools for checking the technical quality of websites and their success within the Internet.