Poznej moderní Izrael
Czech Hungarian Slovak English Israeli Polish German

Přidejte si nás na facebook!

Pozvánka do členství v Mládežnické sekci Česko-izraelské obchodní komory

Pozvánka do členství v Mládežnické sekci Česko-izraelské obchodní komory

13. 01. 2019

CEMACH by Vás tímto rád upozornil na nově vzniknuvší iniciativu ze strany Česko-izraelské obchodní komory, jejímž cílem je podpora a pomoc v rozvoji mladým, talentovaným studentům.

 

Česko-izraelská obchodní komora dospěla k rozhodnutí založit v rámci své organizace Mládežnickou sekci. Což je krok v dnešní době nevídaný, rozhodně však velmi vítaný.

 

Myšlenkou za vznikem sekce byla ochota a přání nynějšího vedení česko-izraelské obchodní komory (zkráceně dále jako ČISOK) nejen zajistit komoře vnitřní podporu a vlít jí tzv. "novou krev do žil" (nové pohled, názory apod.), ale také dát mladým a schopným lidem s potenciálem možnost osobního a budoucího profesního rozvoje. 

 

Co by patřilo mezi aktivity sekce? 

  • pomoc při aktivitách Komory dle aktuální potřeby
  • organizace agend spojených s vědou, výzkumem a inovacemi, zejména pak s Česko-izraelskými inovačními dny
  • organizace bilaterálních i multilaterálních jednání spadajících do zájmových agend ČISOK
  • pomoc při přípravě zasedání mezi subjekty obou zemí na vládní a komerční úrovni
  • účast na tvorbě bulletinu ČISOK
  • pomoc s organizací udílení Ceny Arnošta Lustiga
  • pomoc s přípravou odborných misí do Izraele
  • zároveň byla ze strany komory vyslovena vůle pomoci nově vzniknuvší Mládežnické sekci s organizací jejích vlastních projektů.

V případě zájmu o členství v Mládežnické sekci ČISOK prosím zašlete do 20.1.2019 svou žádost spolu s krátkým životopisem a motivačním dopisem (ideálně do délky jedné normostrany A4) paní Adrianě Palukové na e-mail: palukovaa@gmail.com.