Poznej moderní Izrael
Czech English

Přidejte si nás na facebook!

Stát Izrael: Sylabus pro potřeby soutěže „CEMACH“

Stát Izrael: Sylabus pro potřeby soutěže „CEMACH“

T

ento krátký přehled si klade za cíl seznámit aspiranty na účast v soutěži CEMACH s příběhem Státu Izrael, představit jej jako nezpochybnitelnou součást moderního společenství národů, jako moderní stát, který přes složitou geopolitickou, sociální a bezpečností situaci prosperuje a nabízí mnoho příležitostí. Jde o přehled veskrze stručný, který předkládá základní informace a souvislosti s tím, že se předpokládá, že studenti si znalosti dále doplní vlastním studiem dostupných zdrojů[1].

Před tím, než se dostaneme k představení Izraele v jeho moderní, státní podobě, je nezbytné zmínit základní historické a kulturní souvislosti, které vedly k založení státu v roce 1948. Tento historický exkurz je nezbytný pro pochopení jedinečnosti okolností zrodu státu a jeho dalšího působení na mezinárodní scéně. Nicméně historické první dvě kapitoly tohoto sylabu mají sloužit pouze k poskytnutí základních souvislostí, popřípadě inspirace pro jednotlivé projekty. Ty samotné by však měly oslovovat současná témata – ryze historizující projekty budou porotou sankcionovány.[1]Tento sylabus není klasickým akademickým textem, spíše informačním materiálem. Z tohoto důvodu povětšinou necituje použité zdroje. Obrazová dokumentace pochází z webových stránek Wipiedia.org a Gettyimages.com. Tato práce ani její části nesmějí být rozšiřovány či kopírovány bez předchozího souhlasu autora.