Poznej moderní Izrael
Czech Hungarian Slovak English Israeli Polish German

Přidejte si nás na facebook!

Odevzdat projekt

Uveďte v jaké disciplíně soutěžíte
Vložte název Vašeho projektu
Doporučujeme popsat podrobný popis Vašeho projektu. Napište proč jste si vybrali dané téma a jak jste přistoupili ke zpracování. Garant ocení i informaci o čerpaných zdrojích a náročnosti práce.
Sem nahrajte soubor s odevzdávanou prací. V případě výtvarné disciplíny zašlete fotografii díla. Dílo samotné pak poštou.
Sem umístěte odkaz na elektronické dílo. (Platí pouze pro články zveřejněné on-line a webové stránky)
 
Do soutěže budou zařazeny pouze práce odevzdané tímto formulářem.