Poznej moderní Izrael
Czech English

Přidejte si nás na facebook!

Odevzdat projekt

Uveďte, v jaké disciplíně soutěžíte
Vložte název vašeho projektu
Doporučujeme uvést podrobný popis vašeho projektu. Napište, proč jste si vybrali dané téma a jak jste přistoupili ke zpracování. Garant ocení i informaci o čerpaných zdrojích a náročnosti práce.
Sem nahrajte soubor s odevzdávanou prací. V případě výtvarné disciplíny zašlete fotografii díla. Dílo samotné pak poštou.
 
Do soutěže budou zařazeny pouze práce odevzdané tímto formulářem.