Wiem nowoczesne Izraela
Czech Hungarian Slovak English Israeli Polish German

Facebook us!

Kategoria Literatura

Radzisz sobie świetnie ze swoim językiem ojczystym i lubisz pisać? Masz oryginalne pomysły i lekkie pióro? Wybierz kategorię Literatura w konkursie CEMACH!

Jakie jest Twoje zadanie?

Napisz pracę na temat związany ze współczesnym Izraelem. Może być to krótka praca naukowa lub proza. Polecamy wybór eseju lub niedługiego opowiadania w dowolnym stylu.   

Co zrobić by wygrać?

Wybierz dziedzinę, która Cię interesuje, a następnie pomyśl o zawężeniu jej do paru tematów. Do końca lutego wyślij szkic swojego projektu do opiekuna dyscypliny Literatura - Vojtecha Sladka. Szkic powinien składać się ze wstępnego tytułu oraz trzech-czterech zdań na temat projektu. Jeśli zdecydujesz się wysłać swój szkic otrzymasz zarówno cenne rady jak i dodatkowe punkty przy końcowej ocenie.

 

Ukończony projekt należy wsyłać do końca marca używając podanego formularza: 

Formularz rejestracyjny Wyślij projektKontakt do opiekuna kategorii

 

O czym powinien być projekt? 

CEMACH pragnie by uczestnicy konkursu lepiej poznali współczesny Izrael oraz to, jak wygląda tam codzienne życie. Dlatego ważne jest by projekt nawiązywał do współczesnego Izraela, a nie tematów związanych z historią Żydów, II Wojną Światową itd. Poniżej podajemy tematy, które mogą posłużyć za inspirację: 

Zalecane tematy:

Turystyka
Nauka
Ekologia
Edukacja
Kultura
 

Niezalecane tematy:

Golem
Holokaust
Konflikt na Bliskim Wschodzie 

  

W jaki sposób projekt będzie oceniany?

Projekty literackie oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: 

1. Wybór tematu, oryginalność 

Dobry temat to podstawa dobrej pracy. Ze względu na ograniczenie długości prac temat powinien być jednocześnie interesujący i niezbyt obszerny. Opiekun kategorii z radością pomoże i udzieli rad w tej sprawie. Jeśli Twoje podejście do tematu będzie wyjątkowo oryginalne, możesz liczyć na dodatkowe punkty. 

2. Język i stylistyka tekstu

Wysoko oceniane są zawsze poprawny język oraz styl pracy. Błędy gramatyczne takie jak niewłaściwa interpunkcja, niezastosowanie akapitów i inne językowe potknięcia mogą sprawić, że otrzymasz mniej punktów przy ocenie końcowej. 

3. Umiejętne wykorzystanie informacji

Każdy projekt powinien opierać się na wiarygodnych źródłach. Wiele informacji znaleźć można w Internecie, choć zalecamy również korzystanie z książek, gazet i encyklopedii.

Bibliografia powinna być nieodłączną częścią każdej pracy. Dodawana jest na końcu, a jej objętość nie wlicza się do objętości pracy. 

4. Wymagania formalne

Ukończony projekt powinien zawierać przede wszystkim tytuł oraz imię i nazwisko autora. W kategorii Literatura niezwykle ważne jest pogłębianie umiejętności pracy z tekstem, który tu ograniczony jest liczbą od 2 500 - 5000 znaków bez spacji. Prace, które będą krósze lub przekroczą dopuszczalny limit otrzymają mniej punktów.

 

Skontaktuj się z nami

Jeśli potrzebujesz pomocy sprawdź sekcję zawierającą instrukcję do wybranej kategorii. Jeżeli nie znajdziesz tam interesującej Cię odpowiedzi, napisz do opiekuna swojej dyscypliny pod następujący adres e-mail: 

 

Vojtěch Sládek

Opiekun kategorii Literatura 

E-mail: Vojtech.Sladek@pppartners.cz