Wiem nowoczesne Izraela
Czech Hungarian Slovak English Israeli Polish German

Facebook us!

Kategorie

Głównym celem konkursu jest przedstawienie współczesnego Izraela jako kraju atrakcyjnego w obszarze inwestycji, podróży, edukacji i kultury. Uczestnicy konkursu mają możliwość nabycia umiejętności przydatnych nie tylko w dalszej nauce ale i w dorosłym życiu (zdolności komunikacyjne, wyszukiwanie informacji, prezentacja swoich osiągnięć).

Najlepsze projekty nagrodzone zostaną wycieczką do Izraela. Na uczestników czekają także cenne nagrody.

Kto może wziąć udział w konkursie?

 W konkursie mogą brać udział uczniowie w wieku od 15 do 19 lat ze szkół w Czechach, Polsce, na Słowacji i na Węgrzech. Aby wziąć udział w jednej z konkursowych kategorii należy wypełnić formularz rejestracyjny. Formularz znajduje się na stronie internetowej projektu CEMACH lub otrzymać go można podczas wykładów CEMACH w wybranych szkołach. 

Którą kategorię wybrać?

Głównym zadaniem konkursowym w trakcie roku szkolnego jest stworzenie projektu w jednej z następujących kategorii: Sztuka, Literatura, Internet. Uczestnicy mogą wykonać projekty w paru kategoriach jednak nagroda przyznana zostanie jedynie za jeden z nich. W ramach wymienionych kategorii stworzyć można stronę internetową, pracę plastyczną lub pisemną na temat współczesnego Izraela. Nie przyjmujemy projektów stricte historycznych oraz tych, dotyczących II Wojny Światowej. Projekt powinien przede wszystkim dostarczać informacji oraz ciekawostek na temat nauki, edukacji, turystyki, gospodarki, środowiska i kultury współczesnego Izraela.

Jak powinny wyglądać projekty konkursowe?

W konkursie pragniemy dać pole do popisu Twojej wyobraźni: do Ciebie należy decyzja czy w ramach projektu napiszesz opowiadanie science fiction o Izraelu, stworzysz artykuł hasłowy na stronie Wikipedii lub wykonasz model 3D budynku, który uznasz za interesujący ponieważ przedstawia sobą współczesne oblicze Izraela. Aby nieco ułatwić Ci zadanie dla każdej katgorii opracowaliśmy instrukcje, w których znaleźć można niezbędne minimum do tego, aby Twój projekt został przyjęty do konkursu.


Rejestracja TUTAJ

Zgłoszenie ukończonego projektu TUTAJ

Uczestnicy mają do wyboru następujące kategorie