Wiem nowoczesne Izraela
Czech Hungarian Slovak English Israeli Polish German

Facebook us!

Organizatorzy konkursu

CEMACHW razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości napisz lub zadzwoń pod jeden ze wskazanych poniżej kontaktów:

Kierownik administracyjny, koordynator projektu w Czechach i na Słowacji

Vojtěch Sládek

Kontakt: info@cemach.cz 

Telefon: +420 737 704 967Koordynator projektu w Czechach i na Słowacji

Vojtěch Sládek

Kontakt: info@cemach.cz

 

Koordynator projektu w Polsce

Martyna Kowalewska

Kontakt: Martyna.Kowalewska@cemach.cz 

 

Koordynator projektu na Węgrzech

Gabriella Somlyai

Kontakt: Gabriella.Somlyai@cemach.cz

 

Opiekun kategorii Literatura

Jakub Szántó

Kontakt: jakub.szanto@gmail.com  

 

Opiekun kategorii Sztuka

Lada Krupková Křesadlová

Kontakt: studio@kresadlovakrupka.com

 

Opiekun kategorii Internet

Giuliano Giannetti

Kontakt: internet@cemach.cz