Poznej moderní Izrael
Czech English

Přidejte si nás na facebook!

Pravidla soutěže CEMACH

Toto je zkrácený souhrn pravidel soutěže. Aktuální informace naleznete zde.

Kdo se může zúčastnit soutěže?

Soutěže se mohou zúčastnit žáci a studenti českých, slovenských, maďarských a polských středních škol a univerzit třetího věku ve věku 15-22 let. Pro účast v soutěži v každé disciplíně je potřeba vyplnit přihlášku do soutěže, kterou naleznete na těchto webových stránkách nebo získáte v rámci přednášky na vybrané škole.

Jaké jsou soutěžní disciplíny?

Soutěžním úkolem je v průběhu roku zpracovat projekt či vytvořit dílo v následujících disciplínách:  – výtvarné, literární nebo multimediální. Soutěžící mohou zpracovat projekt ve více než jedné disciplíně, vyhrát mohou však pouze v jedné z nich. Úkolem je vytvořit literární nebo výtvarné dílo, či internetovou stránku, které souvisí se současným moderním Izraelem. Projekty zabývající se II.  světovou válkou a historií  nejsou žádoucí. Projekt CEMACH by měl primárně přinášet informace a zajímavosti o dnešním izraelském vzdělávání, vědě, turismu, ekonomice, přírodě a kultuře.

Jaký je formát soutěžních disciplín?

Cílem soutěže není omezovat Vaši kreativitu; pokud se rozhodnete pojmout Vaši zprávu o Izraeli pomocí sci-fi povídky, příspěvkem na Wikipedii, 3D modelem zajímavé budovy nebo pomocí obrazu současného Izraele, je to zcela na Vás.  Nicméně pro jednotlivé disciplíny jsme vytvořili následující návody, které slouží jako nutné minimum pro to, aby byl Váš projekt zařazen do soutěže:

Literární disciplína

Soutěžní disciplíny se mohou zúčastnit studentky a studenti středních škol a univerzit třetího věku ČR, SR, Maďarska, Izraele a Polska ve věku 15-99 let.

 • Maximální délka textu: 5 000 znaků (bez mezer)
 • Doporučená témata: www.cemach.cz/doporucena-temata
 • Návrh projektu (jeho odevzdání a schválení garantem je podmínkou pro účast v soutěži): jeden odstavec textu, který charakterizuje námět, základní argumentaci a návrh zdrojů
 • Dodání soutěžní práce: do 31. března 2018
 • Formát soutěžní práce: txt, soubory pro Microsoft Office nebo PDF 
 • Váha hodnocení: Originalita námětu, zajímavost pojetí 1/3, jazyková a stylistická stránka 1/3, kvalitní využívání relevantních informačních zdrojů a pečlivé citace 1/3.

Informace pro soutěžící:

●  31. březen 2018 – uzávěrka přihlášek prostřednictvím on-line formuláře zveřejněného
     na internetových stránkách.

● leden – březen 2017 – konzultace témat a projektů soutěžících s  garantem literární disciplíny na e-mailové adrese Jakub.Szanto@cemach.cz, zpracování projektů a následné zaslání na: info@cemach.cz.

Výtvarná disciplína

Formát projektu: Výtvarné či jiné umělecké dílo, model, plastika apod. 
Termín dokončení projektu: do 31. března 2017

 A) Pravidla soutěže

 • Soutěžní disciplíny se mohou zúčastnit studentky a studenti středních škol ČR, SR, Maďarska a Polska ve věku 15-22 let.
 • Jeden autor může do soutěže zaslat 1-3 výtvarná díla.
 • Autor musí dodržet stanovené téma – poznávání novodobého Izraele.
 • Každé dílo musí být přesně označeno štítkem.
 • Každé dílo (projekt) bude doplněno textem v rozsahu 30-50 slov.
 • Fyzická díla zasílejte poštou na adresu PP Partners Prague a.s. : 

Odevzdávací adresa:

PP Partners Prague
Sokolovská 675/9
186 00 Praha 8

 • Alternativně v případě grafických děl je možné nascanovat je a poslat elektronicky na e-mailovou adresu: lada.krupkovakresadlova@cemach.cz
 • Díla se do soutěže přijímají bez adjustace.

B) Techniky zpracování a rozměry

 • Kresba
 • Malba
 • Koláž
 • Volná grafika
 • Užitá grafika (např. plakát, kalendář, obálka knihy...)
 • Fotografie
 • Kombinovaná technika
 • Plastika (keramika, papír, dřevo, kombinovaná technika)

Rozměry plošných děl do formátu B2 (70 x 50 cm).

Rozměry prostorových prací maximálně 20 x 20 x 20 cm.

Štítek na zadní stranu každého plošného díla a k plastikám:

 • Název díla
 • Technika
 • Autorka, autor
 • Adresa
 • E-mail
 • Telefon
 • Text k dílu (k projektu) v délce 30-50 slov

Doporučená témata: Moderní Izrael, další témata lze nalézt na wiki portálu Izrael.

Váha hodnocení: Originalita námětu, zajímavost pojetí 1/3, kvalita zpracování 1/3, relevantnost informačních zdrojů o Izraeli 1/3.

C) Harmonogram soutěže

●  31. březen 2018 – uzávěrka přihlášek prostřednictvím on-line formuláře zveřejněného
     na internetových stránkách soutěže.

● září - březen 2018 – konzultace témat a projektů soutěžících s výtvarným garantem na e-mailové adrese lada.krupkovakresadlova@cemach.cz, zpracování projektů, dílo pošlou na adresu PPPartners a.s.

Multimediální disciplína

Termín realizace projektu:  1. září - 31. březen 2018

A) Základní zadání- formát projektu:

Obsahem internetové disciplíny soutěže CEMACH je vytvoření webových stránek formou internetové prezentace, blogu či jiné, na základě schválení garantem. Webové stránky musí obsahově souviset s Izraelem.

Vhodná témata: turistika, věda, podnikání, vzdělávání, kultura, zajímavosti

Nevhodná témata: Golem, Holocaust, Blízkovýchodní konflikt

B) Rozsah webových stránek

Minimální rozsah webových stránek je:

 • 2 500 znaků textu
 • 3 podstránky
 • 5 obrázků
 • 3 odkazy na externí zdroje

C) Technické parametry

Při tvorbě webových stránek do soutěže bude možno zvolit prakticky jakýkoliv systém umožňující vytvoření webových stránek.

Je dovoleno vytvořit jak statické stránky bez redakčního systému, tak využít jakéhokoliv redakčního systému

Soutěžícím bude automaticky poskytnut hosting na subdoméně http://education.webnode.com/, včetně jednoduchého redakčního systému pro účely vytvoření prezentace a počítače návštěv. Soutěžící může  použít Google Sites, EStranky a další komerční či freehostigny.

Individuální požadavky ohledně hostingu a  jiných formátů prezentace, jsou řešeny jednotlivě.  V tvorbě stránek se fantazie a meze nekladou, důležité však je, aby výsledný produkt byl kvalitní.

D)  Grafická podoba

Grafická podoba stránek by měla odpovídat tématu soutěže a souviset s ním. Je dovoleno použít jak vlastní grafický návrh, tak hotové šablonové grafické návrhy.

E)  Optimalizace pro vyhledávače (SEO)

Jedním z důležitých prvků při tvorbě stránek, který bude vyhodnocován je SEO. Je dovoleno použít jakékoliv on-page optimalizační techniky, které jsou vyhledávači dovoleny.

F)  Propagace webových stránek

V rámci projektu je očekáván návrh a případně i částečná realizace propagace webových stránek.

G)  Autorská práva

Při tvorbě stránek nesmí dojít k porušení autorských práv třetích stran. Toto se týká zejména:

 • Textového obsahu
 • Použitých fotografií
 • Grafické podoby webu

H)  Hodnocení

Při vyhodnocování jednotlivých soutěžních projektů bude kladen zřetel na pět hlavních kritérií

 1.   Obsahová zajímavost, originalita
 2.   Jazyková a stylistická stránka
 3.   Využití informačních zdrojů v Izraeli
 4.   Optimalizace pro vyhledávače (SEO) a propagace stránek
 5.   Technické zpracování 

Vzhledem k povaze internetu jako živého média bude porota hodnotit projekt podle stavu, v jakém se bude nacházet v  průběhu dubna. Soutěžící by proto měl o internetovou prezentaci pečovat i po odeslání odkazu.

Informace pro soutěžící:

●  31. březen 2018 – uzávěrka přihlášek prostřednictvím on-line formuláře zveřejněného
     na internetových stránkách soutěže.

● září 2017 – březen 2018 –  konzultace témat a projektů soutěžících s garantem multimediální disciplíny na e-mailové adrese internet@cemach.cz, zpracování projektů a odeslání odkazu na info@cemach.cz.

 

Mají soutěžící ještě nějaké povinnosti?

Cemach není jenom o tiché práci u počítače nebo nad výtvarným dílem. Ale také o poznání, o nabývání vědomostí a schopnosti prezentace vlastní práce. 

Záznamy ze seminářů jsou k dispozici  na webových stránkách www.youtube.com/user/CEMACHsoutez?feature=mhee.

Proč požadujeme citace textu?

Jakýkoliv obrázek, fotka, text, který lze najít na internetu, je duševním vlastnictvím jeho tvůrce. Používat tyto materiály bez uvedení zdroje či autora je porušení autorských práv, srovnatelné s krádeží.. Stejně tak při využívání informací, je třeba napsat, odkud pocházejí – představte si, že byste napsali, že v Izraeli mají létající auta, protože vám to řekl soused – když budete psát o tom, co se v Izraeli děje, je vždy dobré také uvést, odkud jste dané informace získali, aby si vy i vaši čtenáři mohli udělat obrázek o tom, nakolik je taková informace důvěryhodná a navíc je to i požadavek autorského zákona.

Více informací o tom, jak se tvoří citace podle zákona lze nalézt na této adrese. Pro potřeby projektu stačí, když u uváděné informace nebo ilustrace uvedete jméno autora a název knihy nebo webové stránky, odkud jste čerpali.