Poznej moderní Izrael
Czech Hungarian Slovak English Israeli Polish German

Přidejte si nás na facebook!

Pro učitele

Učitelé by měli i v dnešní době  sloužit jako vzory pro své studenty a jako reprezentanti úrovně školství a kvality vzdělání v dané zemi. Vzhledem k zapojení své školy do projektu CEMACH a zprostředkování možnosti přednášek a výstav jsou klíčovými postavami v této kreativní soutěži. Své pedagogické schopnosti a životní zkušenosti uplatní při vedení studentů k systematické práci na soutěžních dílech. Nyní máte příležitost zúčastnit se v roli mentorů kreativní soutěže. Níže následuje vysvětlení formou otázek a odpovědí, co zapojení se do projektu pro učitele znamená.


Kteří učitelé se mohou zúčastnit?

Zúčastnit se může  středoškolský učitel, jehož obor je částečně provázaný s některou ze soutěžních disciplín.  Tedy: anglický jazyk, historie, zeměpis, fyzika, výtvarná výchova, IT atd. Dále musí učitel splnit podmínky pro zapojení školy do soutěže. Podmínkou je dobrá znalost anglického jazyka kvůli schopnosti porozumění a diskuse v rámci prezentace izraelského velvyslance. V případě Univerzit třetího věku se soutěže účastní učitelé vysokoškolští.

Které školy se mohou zúčastnit?

Veškeré střední školy ukončené maturitní zkouškou a vybrané Univerzity třetího věku. Věšina přednášek a následné debaty jsou vedeny v anglickém jazyce. Dobrá úroveň angličtiny se tedy stává podmínkou pro plnohodnotné zapojení do soutěže. Samotné soutěžní projekty jsou zpracovány v národním jazyce.

Jak se zapojit do soutěže?

V první řade je třeba kontaktovat zástupce CEMACHu a domluvit s ním prezentaci projektu na škole. Následně je sjednána přednáška, která se bude na škole konat za podpory velvyslance či dalších přednášejících a zástupce CEMACHu. Učitel se poté stává konzultantem pro studenty, kteří se chtějí do soutěže zapojit a snaží se o jejich motivaci. Také zajišťuje následnou komunikaci se zástupci CEMACHu potřebnou k úspěšnému dokončení projektu.

Jak požádat o přednášku?

Obraťte se na osoby uvedené v kontaktech na této stránce. Obdržíte detaily ohledně organizace.

Jaká je odměna?

Vybraní učitelé obdrží hmotné ceny.

Co se děje po odeslání projektu?

Porota individuálně hodnotí každé zaslané dílo. Stejně tak hodnotí zapojení jednotlivých učitelů, jejich přínos a komunikaci.

Stojí to školu, studenty či učitele něco?

Zapojení se do projektu CEMACH nestojí ani korunu. „Cena“ projektu je práce, kterou soutěžící musí vložit, aby vzniklo kvalitní dílo a aby měl šanci na vítězství.

Je možné, kromě individuálních přihlášek studentů, přihlásit také větší počet studentů přímo učitelem?

Ano, můžete naráz přihlásit i celou třídu. Stačí kontaktovat, telefonicky či e-mailem, pana Vojtěcha Sládka a domluvit s ním podrobnosti.

 

Pokud chcete zapojit do soutěže své studenty, případně celou třídu, prosím pište či volejte na následující kontakty:

 

Vojtěch Sládek

e-mail: vojtech.sladek@pppartners.cz

tel.: + 420 737 704 967