Poznej moderní Izrael
Czech English

Přidejte si nás na facebook!

Pro učitele

Učitelé by měli i v dnešní době sloužit jako vzory pro své studenty a jako reprezentanti úrovně školství a kvality vzdělání v dané zemi. Vzhledem k zapojení své školy do projektu CEMACH a zprostředkování možnosti přednášek a výstav jsou klíčovými postavami v této kreativní soutěži. Své pedagogické schopnosti a životní zkušenosti uplatní při vedení studentů k systematické práci na soutěžních dílech. Nyní máte příležitost zúčastnit se se svými studenty kreativní soutěže. Níže následuje vysvětlení formou otázek a odpovědí, co zapojení se do projektu pro učitele znamená.

 

Které školy se mohou zúčastnit?

Veškeré střední školy ukončené maturitní zkouškou. Některé přednášky a následné debaty jsou vedeny v anglickém jazyce. Dobrá úroveň angličtiny se tedy stává podmínkou pro plnohodnotné zapojení do soutěže. Samotné soutěžní projekty jsou zpracovány v českém jazyce.

Jak se zapojit do soutěže?

V první řade je třeba kontaktovat zástupce CEMACHu a domluvit s ním prezentaci projektu na škole. Následně je sjednána přednáška, která se bude na škole konat za podpory velvyslance či dalších přednášejících a zástupce CEMACHu. Učitel se poté stává konzultantem pro studenty, kteří se chtějí do soutěže zapojit, a snaží se o jejich motivaci. Také zajišťuje následnou komunikaci se zástupci CEMACHu potřebnou k úspěšnému dokončení projektu.

Jak požádat o přednášku?

Obraťte se na osoby uvedené v kontaktech na této stránce. Obdržíte detaily ohledně organizace.

Co se děje po odeslání projektu?

Porota individuálně hodnotí každé zaslané dílo. Stejně tak hodnotí zapojení jednotlivých učitelů, jejich přínos a komunikaci.

Stojí to školu, studenty či učitele něco?

Zapojení se do projektu CEMACH nestojí ani korunu. „Cena“ projektu je práce, kterou soutěžící musí vložit, aby vzniklo kvalitní dílo a aby měl šanci na vítězství.

Je možné, kromě individuálních přihlášek studentů, přihlásit také větší počet studentů přímo učitelem?

Ano, můžete naráz přihlásit i celou třídu. Stačí kontaktovat, telefonicky či e-mailem, pana Vojtěcha Sládka a domluvit s ním podrobnosti.

Pokud chcete zapojit do soutěže své studenty, případně celou třídu, prosím pište či volejte na následující kontakty:

Vojtěch Sládek

e-mail: vojtech.sladek@pppartners.cz

tel.: + 420 737 704 967