Poznaj moderný Izrael
Czech Hungarian Slovak English Israeli Polish German

Facebook us!

Pět izraelských startupů, které byste v roce 2016 neměli minout

18. 12. 2015  Izrael vzhledem k nedostatku přírodních surovin vyvinul unikátní definici k inovaci:…

JAK SE STÁT ŠAMPIÓNEM a užít si soutěžní klání

18. 12. 2015  Jakkoli si ušlechtile (a pravdivě) můžeme při zapojení se do soutěžního klání říkat, že…

Viac aktualít »

Cemach: kreatívna súťaž v spoznávaní moderného Izraela

Súťaž  CEMACH (hebrejsky výhonok, kľúč k poznaniu) je kreatívna súťaž pre študentov českých a slovenských stredných škôl s maturitou a vybraných  základných škôl v spoznávaní moderného Izraela. Je to jediná súťaž, ktorá sa venuje spoznávaniu moderného Izraela v Českej republike.

Primárnym účelom súťaže je zoznámiť študentov so súčasným Izraelom ako moderným, úspešným a demokratickým štátom, atraktívnym z hľadiska cestovania, obchodu, vzdelávania a kultúrneho obohatenia. Okrem toho by mali súťažiaci získať poznatky užitočné v ďalšom štúdiu aj v živote.

Na projekte sa zúčastnia jednotlivci z vybraných základných a stredných škôl v ČR, SR, Israela, Polska a Maďaraska, ktorí v priebehu školského roka vypracujú kreatívne projekty v jednej zo štyroch súťažných disciplín:

  • Literárna disciplína
  • Výtvarná disciplína
  • Internetová disciplína
  • Technická disciplína
  • Discplína universit tretieho veku

 

Prečo sa zúčastniť na súťaži?

ZNALOSTI: získate vedomosti o jednej z kľúčových krajín Blízkeho východu a informácie o štáte, veľkosťou porovnateľného s SR, ktorý dokáže vďaka podpore vzdelávania a vedy významne prispieť k ľudskému poznaniu.

SAMOSTATNOSŤ:zlepšíte si svoju schopnosť samostatne pracovať s informačnými zdrojmi v českom, slovenskom a anglickom jazyku.

KOMUNIKÁCIA: osvojíte si základné praktické zručnosti s komunikáciou prostredníctvom internetu a ďalších médií.

ZÁBAVA: výhercovia súťaže získajú exkluzívny poznávací a zážitkový zájazd do Izraela v období letných prázdnin.