Poznaj moderný Izrael
Czech Hungarian Slovak English Israeli Polish German

Facebook us!

Súťažné disciplíny

 

Cieľom súťaže je zoznámiť študentov so súčasným Izraelom ako zemou zaujímavou pre cestovanie, obchod, vzdelávanie a kultúrne obohatenie. Vedľa toho by mali súťažiaci získať dovednosti užitočné pre ďalšie štúdium aj pre život (komunikačné dovednosti, vyhľadávanie informácií, profesionálne prezentovanie svojho diela).

Súťažiaci s najlepšími projektmi budú ohodnotení poznávacím zájazdom do Izraela a ďalšími hodnotnými cenami, ako je Apple iPad a ďalší...

Kto sa môže zúčastniť súťaže?

Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci a študenti českých, slovenských, maďarských a poľských škôl vo veku 15-22 rokov. Pre účasť v súťaži v každej disciplíne je potrebné vyplniť prihlášku do súťaže, ktorú nájdete na týchto webových stránkach alebo získate pri prednáške na vybranej škole.

Aké sú súťažné disciplíny?

Súťažnou úlohou je v priebehu roka spracovať projekt alebo vytvoriť dielo v nasledujúcich disciplínach: výtvarnej, literárnej a internetovej. Tohto roku je pridaná disciplína technologická, ktorá je určená primárne pre študentov vysokých škôl. Súťažiaci môžu spracovať projekt vo viac ako jednej disciplíne, vyhrať však môžu  iba v jednej z nich. Úlohou je vytvoriť literárne alebo výtvarne dielo, či internetovú stránku, ktorá súvisí so súčasným moderným Izraelom. Projekty zabývajúce sa II. Sv. vojnou a históriou nie sú žiaduce.

Projekt CEMACH by mal primárne prinášať informácie a zaujímavosti o dnešnom izraelskom vzdelávaní, vede, turizmu, ekonomike, prírode a kultúre.

Aký je formát súťažných disciplín?

Cieľom súťaže nie je obmedzovať vašu kreativitu; ak sa rozhodnete vyjadriť vašu správu o Izraeli pomocou sci-fi poviedky, príspevkom na wikipedii, 3D modelom zaujímavej budovy ale pomocou obrazu súčasného Izraela, je to iba na Vás. Avšak pre jednotlivé disciplíny sme vytvorili nasledujúce návody, ktoré slúžia ako nutné minimum pre to, aby bol Váš projekt prijatý do súťaže.

Prihlásiť sa môžete TU

Odovzdať hotový projekt môžete TU

Súťažiaci si môžu vybrať z nasledujúcich disciplín