Poznaj moderný Izrael
Czech Hungarian Slovak English Israeli Polish German

Facebook us!

Literárná disciplína CEMACH

Literárná disciplína CEMACH

Ovládate dobre slovenský jazyk a radi píšete? Máte originálne nápady a osobitý štýl? Radi sa dozvedáte nové veci? Zapojte sa do literárnej disciplíny súťaže CEMACH?

 

Čo budete mať za úlohu?

Cieľom je napísanie diela, ktoré sa vzťahuje k súčasnému Izraeli. Môže ísť o akademický text alebo prózu. Odporúča sa vybrať formu eseje, alebo krátke poviedky s ľubovoľným štýlom.

 

Čo musíte spraviť, aby ste vyhrali?

Nájdite si okruh, ktorý vás zaujme, rozmyslite si užšiu tému a do konca marca odošlete slovenskému garantovi disciplíny Jánu Rakytkovi návrh vášho projektu. Stačí približný názov a tri, štyri vety, ktorým smerom chcete pri písaní vykročiť. Neodoslanie projektu vás bude stáť užitočné rady k téme aj písaní, ako aj body v celkovom hodnotení.

 

Hotový projekt potom odošlete do konca marca pomocou tohto formulára.  

Prihláška do súťaže Odovzdanie projektuKontakt na garanta

 

O čom by mal projekt byť?

Projekt CEMACH si dáva za cieľ, aby súťažiaci spoznali, aký je súčasný moderný Izrael a ako sa v ňom žije. Súťažné diela preto musia súvisieť s moderným Izraelom a nie napríklad s židovskou históriou, II. sv. v. apod. Tu sú ukážky tém:

Vhodné témy:

Turistika
Veda
Ekológia
Vzdelávanie
Kultúra
 
Nevhodné témy:
Golem
Holocaust
Blízkovýchodný konflikt
 

 

Videonávod CEMACH jak napsat dobrý esej:


Ako bude projekt hodnotený?

Literárne diela budú hodnotené podľa nasledujúcich kritérií:

1. Obsahová zaujímavosť, originalita 

Dobrý námet je základom kvalitného textu. Téma by mala byť dostatočne zaujímavá, ale aj čo najviacej zúžená vzhľadom k obmedzeniu dĺžky súťažných textov. Garant disciplíny vám veľmi rád poradí hlavne v tejto časti prípravy diela. Dobré ohodnotenie prinesie hlavne originálne pojatie tematiky.

2. Jazyková a štylistická stránka

Vysoko sa hodnotí kvalitný jazyk a dobrá štylistika diela. Naopak, chyby v gramatike vrátane interpunkcie, zlé delenie textu na odstavce a ďalšie chyby a nedostatočná revízia hotového textu bude stáť súťažiaceho zbytočné body v celkovom hodnotení.

Návod na napísanie kvalitného textu  je uvedený na tomto odkaze.

3. Využitie informačných zdrojov v SR o Izraeli

Každý projekt by mal vychádzať z kvalitných informačných zdrojov. O Izraeli je na internetu dostatok ako v slovenčine, tak aj v angličtine. Okrem internetu sa odporúča využiť slovenských aj cudzojazyčných denníkov, magazínov, encyklopédií.

Neoddeliteľnou súčasťou diela je zoznam použitých zdrojov uvedený na konci diela. Tento zoznam sa nezapočítava do celkového rozsahu.   

4. Splnenie formálnych požiadaviek

Odovzdaný projekt musí splňovať základné náležitosti ako je názov a meno autora. Literárna disciplína súťaže CEMACH cieli aj na prehĺbenie šikovnosti práce s textom. Preto je stanovený limit celkového textu na 2.500 – 5.000 znakov bez medzier. Diela, u ktorých nie je dodržaný tento rozsah, prídu o body.

 

Kontaktujte nás

Pokiaľ si neviete rady, navštívte sekciu s návodmi, ak nenájdete odpoveď ani tam, môžete kontaktovať priamo garanta disciplíny na uvedenom e-mailu:

 

Ján Rakytka

Garant literárnej disciplíny - Slovensko

E-mail: rakytka@seznam.cz