Poznaj moderný Izrael
Czech Hungarian Slovak English Israeli Polish German

Facebook us!

O projekte

Súťaž  CEMACH (hebrejsky výhonok, kľúč k poznaniu) je kreatívna súťaž pre študentov zo zemí Visegrádskej štvorky v spoznávaní moderného Izraela. Je to jediná súťaž, ktorá sa venuje spoznávaniu moderného Izraela v Českej republike.

Hlavným cieľom súťaže je zoznámiť študentov so súčasným Izraelom ako krajinou zaujímavou z hľadiska cestovania, obchodu, vzdelávania aj kultúrneho obohatenia. Okrem toho by mali súťažiaci získať poznatky užitočné v ďalšom štúdiu aj v živote. (napríklad: samostatnosť,  komunikačné schopnosti, vyhľadávanie informácií).

 

Súťažiaci vypracujú v priebehu školského roka kreatívne projekty v disciplínach:

  • Technická disciplína (určená pre študentov VŠ)

 

Termín pre odoslaní súťažných diel a formulára pre odovzdanieprojektu je do 15. 4. 2018

Štvrtý ročník súťaže CEMACH bol už ukončený. Aktuálny zoznam výhercov je k nájdeniu v sekcii Novinky.

 

Ceny

1. miesto - 7x

Hlávnou cenou je spoznávací zájazd do Izraela za doprovodu vybraných pedagogov a sprievodcov v čase letných prázdnin.

Zájazdu se zúčastní 7 súťažiacich, z každej disciplíny minimálne dva, siedmy získa tzv. "Divokú kartu poroty".

2. miesto - 3x

tablet

3. miesto - 3x

Kindle

4. - 10. miesto - 17x

Powerbanka

Porota súťaže CEMACH

Garant výtvarnej súťaže

Lada Krupková Křesadlová

Výtvarná disciplína

Kontakt: studio@kresadlovakrupka.com

 

 Ladu Krupkovú Křesadlovú ovplyvnil za štúdií na vysokej škole sochár Jiří Seifert a ďalší umelci, s ktorými sa priatelil, predovšetkým Adriena Šimotová, Stanislav Kolíbal a architekti Ivana a Jan Bendovci. V počiatkoch svojej tvorby, v období hľadania, sa fotografka zaoberala inscenovanou fotografiou (cyklus Zrcadlení, Things), neskôr sociálne ladeným dokumentom (Okno, kde bydlí, Berlin) a portrétmi neznámych aj známych ľudí. Dnes sa venuje svojmu štúdiu, kde praktikuje výuku a tvorbu fotografie, grafického designu, pedagogickej a lektorskej činnosti.

 

 

 

 

 

 

 

Garant internetovej súťaže

Giuliano Giannetti

Internetová disciplína

Kontakt: internet@cemach.cz

Společnost: 4doc.cz

Giuliano Giannetti

 

Giuliano Giannetti sa narodil roku 1983. Vyštudoval Univerzitu Karlovu, obor Politológia. V rokoch 2008 až 2010 pôsobil na Ministerstve obrany Českej republiky, kde sa zaoberal komunikačnými stratégiami, informačnými operáciami a konkrétne kybernetickou obranou. Ako národný rozhodca viedol prvé české zastúpenie na cvičení kybernetickej obrany Severoatlantickej aliancie. Do začiatku roka 2014 pracoval ako account manager v PP Partners Prague a dnes riadi svoju vlastnú firmu 4.doc, ktorá sa zaoberá riešením procesných záležitostí vo firmách.