Poznaj moderný Izrael
Czech Hungarian Slovak English Israeli Polish German

Facebook us!

Pravidla súťaže CEMACH

Literárna súťaž Cemach

 

Študenti stredných škôl majú v rámci literárnej disciplíny za úlohu vytvoriť krátke literárne dielo zamerané na tematiku moderného Izraela, zlepšiť svoje zručnosti kreatívneho písania a dozvedieť sa viac o kultúre Izraela. 

Garant Literárnej súťaže

 

Meno: Jakub Szántó

 

Novinár, reportér zahraničnej redakcie Českej televízie. Novinársku dráhu začal v zahraničnej redakcii TV Nova v roku 1999, kde sa neskôr stal editorom Televíznych novín a potom vedúcim zahraničnej redakcie. Od roku 2006 pracoval v Českej televízii vo funkciách zástupcu vedúceho zahraničnej redakcie a editora Udalostí.

Špecializuje sa na Blízky východ a Afriku. Má za sebou desiatky reportáží z oblastí vojnových konfliktov (napríklad ozbrojené konflikty medzi Izraelom a Palestínčanmi, v Iraku, Afganistane, Južnom Osetsku, Líbyi), teroristických útokov (napríklad v Rusku) a prírodných katastrof (napríklad v Grécku). Medzi rokmi 2003 až 2010 pôsobil ako externý spolupracovník týždenníka Reflex, dnes magazínu Pátek Lidových novín.

Kontakt: jakub.szanto@cemach.cz

 

Požiadavky Literárnej súťaže

 

Minimálna veľkosť textu: 2500-5000 znakov

Termín dodania projektu: do 15. Apríl

Formát: Word, TXT, alebo PDF

Upozornenie: Text bude zverejnený pod licenciou Creative Commons-BY-SA 3.0 a musia v ňom byť uvedené citácie a odkazy na pôvodné informačné zdroje.

Váha hodnotenia: Originálny námet, zaujímavé poňatie 1/3, jazyková a štylistická stránka 1/3, kvalitné využívanie relevantných informačných zdrojov o Izraeli a citácie 1/3.

Informácie pre súťažiacich:

 

● september - marec - súťažiaci konzultujú tému a projekt s garantom literárnej disciplíny na e-mailovej adrese: Jakub.Szanto@cemach.cz , spracujú svoje projekty a projekt pošlú na: info@cemach.cz

 

Výtvarná súťaž Cemach

Študenti stredných škôl majú v rámci výtvarnej disciplíny za úlohu vytvoriť umelecké dielo zamerané na tematiku moderného Izraela. 

Garant výtvarnej súťaže

Lada Krupková Křesadlová

 • Činnosť: fotografia, grafický dizajn, pedagogická a lektorská činnosť
 • Kontakt: lada.krupkova@cemach.cz
 • Výstavy:
 • Funkeho Kolín, Festival fotografie, Kolín, 1994-1996
 • 5/25 Inštitútu tvorivej fotografie, Národné technické múzeum, Praha, 1997
 • Uchopiť svet do svojich rúk, Novomestská radnica, Praha, 2001
 • Roztocký masopust (Roztocké fašiangy), Komorná galéria Domu fotografie Josefa Saudka, Praha, 2002
 • Absolventi, Knižnica Petra Bezruča, Opava, 2006

 

Požiadavky Výtvarnej súťaže

Formát projektu: Výtvarné či iné umelecké dielo, model a iné.

Termín dokončenia projektu: do 15. Apríla  

A) Pravidlá súťaže

Súťaže sa môžu zúčastniť študentky a študenti stredných škôl SR, ČR, Poľska a Maďarska vo veku 14-21 rokov.

Maximálny formát plošných prác je B2 (70 x 50 cm).

Maximálny rozmer priestorových prác je 20 x 20 x 20 cm.

Jeden autor môže do súťaže zaslať 1-3 výtvarné diela.

Autor musí dodržať stanovené témy - poznávanie novodobého Izraela.

Každé dielo musí byť presne označené štítkom, ktorý bude umiestnený na prevzatie na webe organizátora súťaže.

Každé dielo (projekt) bude doplnené textom v rozsahu 30-50 slov.

Fyzické diela zasielajte poštou na adresu pamätníka Lidice:

PP Partners Prague

Pasáž Broadway

Celetná 38

Praha 1

110 00

 

Alternatívne, v prípade grafických diel, je možné ich nascanovat  a poslať elektronicky na e-mailovú adresu: lada.krupkovakresadlova@cemach.cz

Diela sa do súťaže prijímajú bez adjustácie.

B) Techniky spracovania a rozmery

● kresba

● maľba

● koláž

● voľná grafika

● užitá grafika (plagát, kalendár, obálka knihy ...)

● fotografie

● kombinovaná technika

● plastika (keramika, papier, drevo, kombinovaná technika)

 • Rozmery plošných diel do formátu B2 (70 x 50 cm).
 • Rozmery priestorových prác maximálne 20 x 20 x 20 cm.
 • Štítok na zadnú stranu každého plošného diela a k plastikám:
 • Názov diela
 • Autorka, autor
 • e-mail
 • telefón
 • e-mail
 • telefón
 • Text k dielu (k projektu) v dĺžke 30-50 slov.

Odporúčané témy: Moderný Izrael. Ďalšie témy možno nájsť na wiki projektu Izrael.

Upozornenie: Text bude zverejnený pod licenciou Creative Commons-BY-SA 3.0

Váha hodnotenia: Originálny námet, zaujímavé poňatie 1/3, kvalita spracovania 1/3, relevantné informačné zdroje o Izraeli 1/3.

C) Harmonogram súťaže

● 31. marec - uzávierka prihlášok prostredníctvom on-line formulára zverejneného

na internetových stránkach súťaže: www.cemach.cz/prihlaseni-do-souteze

● september - marec- súťažiaci konzultujú tému a projekt s výtvarným garantom na e-mailovej adrese: lada.krupkovakresadlova@cemach.cz , spracujú svoje projekty.

 

 

Študenti stredných škôl majú v rámci internetovej disciplíny za úlohu vytvoriť malý web – respektíve "microsite" zameraný na tematiku moderného Izraela. 

Garant projektu

Meno: Mgr. Giuliano Giannetti

Spoločnosť: 4.doc. cz

Kontakt: Giuliano.Giannetti@pppartners.cz

 

Požiadavky internetovej disciplíny:

Termín realizácie projektu: 1. september - 15. apríl

A) Základné zadanie - formát projektu:

Obsahom internetovej disciplíny súťaže CEMACH je vytvorenie webových stránok. Forma internetovej prezentácie, blogu a iné na základe schválenia garantom. Webové stránky musia obsahovo súvisieť s Izraelom.

Vhodné témy:

 • Turistika
 • Veda
 • Podnikanie
 • Vzdelávanie
 • Zaujímavosti

 

Nevhodné témy:

 • Golem
 • Holokaust
 • Blízkovýchodný konflikt

 

B) Rozsah webových stránok

 • Minimálny rozsah webových stránok je:
 • 2 500 znakov textu
 • 3 pod-stránky
 • 5 obrázkov
 • 3 odkazy na externé zdroje

 

C) Technické parametre

Pri tvorbe webových stránok do súťaže bude možné zvoliť prakticky akýkoľvek systém umožňujúci vytvorenie webových stránok.

Je dovolené vytvoriť statické stránky bez redakčného systému a i využiť akýkoľvek redakčný systém.

Individuálne požiadavky na hosting a pre iné než odporúčané formáty prezentácie budeme riešiť jednotlivo. Použiť však môžete Google sites, eStránky, ľubovoľný komerčný čí free hosting. Tvorbe stránok sa fantázie a medze nekladú, dôležité však je, aby výsledný produkt bol kvalitný.

D) Grafická podoba

Grafická podoba stránok by mala zodpovedať téme súťaže a súvisieť s ním. Je dovolené použiť vlastný grafický návrh i hotové šablónové grafické návrhy.

E) Optimalizácia pre vyhľadávače (SEO)

Jedným z dôležitých prvkov pri tvorbe stránok, ktorý bude vyhodnocovaný je SEO. Je dovolené použiť akékoľvek on-page optimalizačné techniky, ktoré sú vyhľadávačom dovolené.

F) Propagácia webových stránok

V rámci projektu sa bude posudzovať návrh a prípadne aj čiastočná realizácia propagácie webových stránok.

G) Autorské práva

Pri tvorbe stránok nesmie dôjsť k porušeniu autorských práv tretích strán. Toto sa týka najmä:

textového obsahu

použitých fotografií

grafickej podoby webu

Upozornenie: Text bude zverejnený pod licenciou Creative Commons-BY-SA 3.0.

Všetky multimédiá a obsah sú využívané v súlade so zákonom a sú riadne citované.

H) Hodnotenie

Pri vyhodnocovaní jednotlivých súťažných projektov bude kladený zreteľ na päť hlavných kritérií:

1. obsahová zaujímavosť, originalita

2. jazyková a štylistická stránka

3. využitie informačných zdrojov v SR a Izraeli

4. optimalizácia pre vyhľadávače (SEO) a propagácia stránok

5. technické spracovanie.

Vzhľadom na povahu internetu ako živého média bude porota hodnotiť projekt podľa stavu, v akom sa bude nachádzať v priebehu apríla. Súťažiaci by sa preto mal o internetovú prezentáciu starať aj po odoslaní odkazu.

Informácie pre súťažiacich:

● september - marec - súťažiaci konzultujú tému a projekt s garantom internetovej disciplíny na e-mailovej adrese: Giuliano.Giannetti@pppartners.cz , spracujú svoje projekty a odošlú odkaz na: info@cemach.cz