Poznaj moderný Izrael
Czech Hungarian Slovak English Israeli Polish German

Facebook us!

Pre učiteľov

Učitelia by mali aj v dnešnej dobe slúžiť ako vzory pre svojich študentov a ako reprezentanti úrovne školstva a kvality vzdelania v ich zemi. Vzhľadom   na zapojenie svojej školy do projektu CEMACH a sprostredkovanie možnosti prednášok a výstav, sú kľúčovými postavami v tejto kreatívnej súťaži. Svoje pedagogické schopnosti a životné skúsenosti uplatnia pri vedení študentov k systematickej práci na súťažných dielach. Teraz máte príležitosť zúčastniť sa v  úlohe mentorov kreatívnej súťaže. Nižšie nasleduje formou otázok a odpovedí vysvetlenie, čo zapojenie sa do projektu pre učiteľov znamená.

 

Ktorí učitelia sa môžu zúčastniť?

Zúčastniť sa môže stredoškolský učiteľ, ktorého  odbor je čiastočne previazaný s niektorou zo súťažných disciplín.  Sú to: anglický jazyk, história, zemepis, fyzika, výtvarná výchova, IT atď. Ďalej musí učiteľ splniť podmienky pre zapojenie sa do súťaže. Podmienkou je dobrá znalosť anglického jazyka kvôli schopnosti porozumenia a diskusie v rámci prezentácie izraelského veľvyslanca. 

Ktoré školy sa môžu zúčastniť?

Všetky stredné školy ukončené maturitnou skúškou a vybraté univerzity III. veku. Väčšina prednášok a nasledujúce debaty sú v anglickom jazyku. Dobrá úroveň angličtiny je teda podmienkou plnohodnotného zapojenia do súťaže. Samotné súťažné projekty sú spracované v národnom jazyku.

Ako sa zapojiť do súťaže?

V prvom rade je treba kontaktovať zástupcu CEMACHu a dohodnúť s ním prezentáciu projektu na škole. Nasledovne je vyjednaná prednáška, ktorá sa bude na škole konať za podpory veľvyslanca alebo ďalších prednášajúcich a zástupca CEMACHu. Učiteľ sa potom stáva konzultantom pre študentov, ktorí sa chcú do súťaže zapojiť a snaží sa o jejich motiváciu. Tiež zaisťuje nasledovnú komunikáciu so zástupcami CEMACHu, potrebnú k úspešnému dokončeniu projektu.

Ako požiadať o prednášku?

Obráťte sa na osoby uvedené v kontaktoch na tejto stránke. Obdržíte detaily ohľadne organizácie.

Aká je odmena?

Vybratí učitelia se podívají spoločně s výherci do Izraela. Ďalší obdržia hmotné ceny.

Čo sa deje po odoslaní projektu?

Porota individuálne hodnotí každé zaslané dielo. Rovnako tak hodnotí zapojenie jednotlivých učiteľov, ich prínos a komunikáciu.

Stojí to školu, študentov alebo učiteľov niečo?

Zapojenie sa do projektu CEMACH nestojí ani korunu. „Cenou“ projektu je práca, ktorú súťažiaci musia vložiť, aby vzniklo kvalitné dielo a aby mal šancu ná víťazstvo.

Je možné, okrem individuálnych prihlášok šudentov, prihlásiť aj väčšie množstvo študentov priamo učiteľom?

Áno, môžete prihlásiť aj celú triedu. Stačí kontaktovať, telefonicky alebo e-mailom, pána Vojtecha Sládka a vyriešiť s ním podrobnosti.

 

Pokiaľ chcete zapojiť do súťaže svojich študentov alebo aj celú triedu, prosím píšte alebo volajte na nasledujúce kontakty:

Vojtěch Sládek

e-mail: vojtech.sladek@pppartners.cz

tel.: + 420 737 704 967