Poznaj moderný Izrael
Czech Hungarian Slovak English Israeli Polish German

Facebook us!

Výtvarná disciplína CEMACH

Výtvarná disciplína CEMACH

 

Vynikáte v kreslení, maľovaní alebo modelovaní? Ste kreatívni, máte fantáziu a originálne nápady? Zapojte sa do výtvarnej disciplíny súťaže CEMACH!

 

Čo budete mať za úlohu?

Úlohou je vytvoriť obraz, koláž, sochu, 3D model, grafiku, plastiku alebo iné výtvarné dielo, ktoré tematicky súvisí s moderným Izraelom, jeho kultúrou, osobnosťami, či zemou ako takou.

Čo musíte spraviť, aby ste vyhrali?

Prihláste sa do súťaže. Zvoľte si formát diela a tému, ktorá vás bude zaujímať. Do konca marca odošlite garantovi výtvarnej disciplíny Lade Krupkovej Křesadlovej návrh vášho projektu. Svoj návrh môžete popísať niekoľko vetami a v prípade nerozhodnosti, aký formát či tému zvoliť, ho prebrať s garantom.

Hotový projekt potom odošlite do konca marca pomocou tohto formulára.

Prihláška do súťažeOdovzdať projektKontakt na garanta

 

O čom by mal projekt byť?

Projekt CEMACH si dáva za cieľ, aby súťažiaci spoznali, aký je súčasný moderný Izrael a ako sa v ňom žije. Súťažné diela preto musia súvisieť s moderným Izraelom a nie napríklad s židovskou históriou, II. sv. v. apod. Tu sú ukážky tém:

Vhodné témy:

Turistika
Veda
Ekológia
Vzdelávanie
Kultúra

 

Nevhodné témy:

Golem
Holocaust
Blízkovýchodný konflikt

Ďalšie témyObecný prehľad o Izraeli

 

Ako bude projekt hodnotený?

Výtvarné diela budú hodnotené podľa nasledujúcich kritérií.

1. Originalita námetu, zaujímavosť pojatia

Originálny nápad vám môže veľmi pomôcť v záverečnom hodnotení. Svojim dielom môžete dať najavo svoje názory, rozprávať príbeh, opísať známu osobnosť, upozorniť na zaujímavé skutočnosti o Izraeli.

2. Kvalita spracovania

Aj kvalita spracovania a jeho čistota sú dôležité. Nemusíte byť profesionálny umelec, stačí, keď budete robiť pozorne a dôkladne.

3. Využitie relevantných informačných zdrojov o Izraeli

Každý projekt by mal vychádzať z kvalitných informačných zdrojov. O Izraeli je na internetu dostatok ako v slovenčine, tak aj v angličtine. Okrem internetu sa odporúča využiť slovenských aj cudzojazyčných denníkov, magazínov, encyklopédií.

4. Splnenie formálnych požiadaviek

Odovzdaný projekt musí splňovať nasledujúce náležitosti:

Názov a meno autora

- maximálny formát dvojrozmerných diel je B2 (70 x 50 cm)
- maximálny rozmer priestorových diel je 30 x 30 x 30 cm
- jeden autor môže do súťaže poslať 1-3 výtvarné diela
- autor musí dodržať danú tému - Poznaj moderný Izrael
- každé dielo musí byť presne označené štítkom
- každé dielo musí byť doplnené textom (filozófiou) v rozsahu 30-50 slov, ktorý je súčasťou štítku
- do súťaže sú prijímané iba originály, bez adjustácie

Štítok na zadnú stranu každého dvojrozmerného diela aj plastiky

01. Názov diela ..............................
02. Technika ..............................
03. Priezvisko a krstné meno autorky (autora) ....................................
04. Pohlavie .............................................................................
05. Dátum narodenia ................................................................
06. Adresa ..............................................................................
07. E-mail ...............................................................................
08. Telefón ..............................................................................
09. Škola ................................................................................
10. Adresa školy .....................................................................
11. Pedagóg ...........................................................................
12. E-mail pedagóga ..............................................................
13. Telefón pedagóga .............................................................
14. Text (filozófia) k dielu 30-50 slov ........................................

Fyzické diela zasielajte poštou na adresu: 

PP Partners Prague
Sokolovská 675/9
Praha 8
186 00

Na adresu garantky zasielajte iba nafotografované, naskenované alebo  grafickom programe rozrobené návrhy pre konzultáciu.

Ak nebude niektorá z týchto podmienok splnená, môžete stratiť cenné body.

 

Kontaktujte nás

Pokiaľ si neviete rady, navštívte sekciu s návodmi, ak nenájdete odpoveď ani tam, môžete kontaktovať priamo garanta disciplíny na uvedenom e-mailu:

 

Lada Krupková Křesadlová

Garant výtvarnej disciplíny

Email: studio@kresadlovakrupka.com