Poznej moderní Izrael
Czech English

Přidejte si nás na facebook!

Glosář pojmů

Glosář pojmů

Alija – hebr. „výstup“, označuje židovské přistěhovalectví do Erec Jisra´el

Diaspora – rozptýlení lidu mimo původní domovinu

Haredim – označení pro příslušníky ultraortodoxního proudu judaismu, z hebr. označuje ty, kteří se „třesou před Bohem“. Striktně dodržující náboženské rituály, Haredim odmítají reformní směry judaismu a často žijí život velmi podobný tomu, který vedli jejich předci v Evropě (studium Tóry, zvláštní oděvy, apod.)

Ješiva – tradiční náboženská škola zaměřující se na studium náboženských textů, primárnbě Tóry a Talmudu; pro chlapce od cca 18 let věku

Jišuv – židovské osídlení v Palestině před vznikem Státu Izrael

Kibuc – typ tradičních izraelských osad založených na kolektivistickém sdílení statků, původně orientován na zemědělství

Mošav – další typ izraelských osad, spolupracující zemědělská komunita, kde však každá rodina vlastní svoji část majetku

Sión – hora Sión u Jeruzaléma, přeneseně se používá jako označení Jeruzaléma jako takového, popřípadě Chrámu

Zdroje k dalšímu studiu

  • Paul JOHNSON: Dějiny židovského národa, překlad Věra a Jan Lamperovi, Rozmluvy 1996
  • Miloš POJAR: Stručná historie států – Izrael, Libri, Praha 2004
  • Marek ČEJKA: Dějiny moderního Izraele, Grada, Praha 2011
  • mfa.gov.il/MFA
  • jewishvirtuallibrary.org
  • blizky-vychod.blogspot.com
  • oecd.org
  • Zpravodajství a odkazy: internetová vydání Jerusalem Post, Haaretz; Ynetnews.com, Times of Israel
  • Břetislav TUREČEK: Nesvatá válka o Svatou zemi, Euromedia Group-Knižní klub, Praha 2011

 

 

Stát Izrael – základní fakta

Název státu:

Stát Izrael, hebrejsky Medinat Jisrael, arabsky Dawlat Isrá'íl, anglicky State of Israel

Rozloha:

20 770 km2

Počet obyvatel:

8,296 mil. (2014)

Národnostní složení:

75,1% Židé; 24,0% ostatní, převážně Arabové

Hlavní město:

Jeruzalém, 768 000 obyv.; nejvýznamnějším hospodářským střediskem a sídlem některých státních úřadů je Tel Aviv-Jaffo, s aglomerací 3,2 miliony obyvatel

Náboženství:

75,6% židé; 16,9% muslimové, převážně sunité; 2% křesťané; 1,7% drúzové. Stát zaručuje náboženskou svobodu, židovské svátky jsou státem uznanými dny pracovního klidu

Úřední jazyk:

hebrejština, pro arabskou menšinu arabština

Územní členění:

6 oblastí: Severní (Nazaret), Haifa, Střední (Ramla), Jeruzalém, Tel Aviv, Jižní (Beer Ševa)

Státní zřízení:

parlamentní demokracie se silnými pravomocemi předsedy vlády

Hlava státu:

Reuven Rivlin

Předseda vlády:

Benjamin Netanyahu

Zákonodárný orgán:

jednokomorový parlament (Kneset) o 120  křeslech, volební období 4 roky

Peněžní jednotka:

nový izraelský šekel (ILS = 100 agorot)

Hlavní dovozní položky:

suroviny a paliva, vojenský materiál, stroje a zařízení, obilniny, surové diamanty, dopravní prostředky, spotřební zboží;

Hlavní vývozní položky:

stroje a zařízení, elektronika, vojenský materiál, software, broušené diamanty, citrusové plody, chemikálie, textilní výrobky;

HDP:

252,8  miliard USD

HDP na hlavu:

32 800 USD